راهنمای نگارش و ارسال چکیدۀ مقاله• چکیدۀ مقاله باید به زبان فارسی حاوی حداکثر ۳۰۰ کلمه، با فونت زر یا میترا سیاه، با سایز ۱۲ و فاصله سطر ۱ با نرم افزار Word نسخۀ ۲۰۰۳ به بالا تایپ شده و حداکثر تا تاریخ  ۳۱  تیر ماه ۱۴۰۰ از طریق فرم ارسال مقاله در وبگاه کنگره بارگذاری شود. جهت آگاهی از نحوۀ ارسال و بارگذاری مقالۀ خود حتما راهنمای نگارش و  ارسال چکیده مقاله را مطالعه فرمایید.

ساختارچکیدۀ مقاله برای پذیرش اولیّه در کنگره، به ترتیب شامل عناصر زیر است:
۱. مقدمه، که شامل زمینه مساله (در حد یک تا دو جمله) و هدف از انجام پژوهش (در حد یک جمله) است؛
۲. روش، که در آن اطلاعات مربوط به جامعه، نمونه و ابزار ذکر می‌شود (در حد سه تا چهار جمله)؛
۳. یافته‌ها، که یافته‌های اصلی و مهم پژوهش (در حد دو تا سه جمله) را شامل می‌شود؛
۴. نتیجه‌گیری از پژوهش (در حد یک یا دو جمله) نوشته می‌شود.  

مراحل بررسی و داوری چکیده مقاله
• در مرحله اول، چکیدۀ مقاله‌ها داوری خواهد شد. شایان ذکر است فقط چکیده مقاله‌هایی بررسی خواهد شد که تا تاریخ  ۳۱   تیر ماه ۱۴۰۰ و با رعایت ساختار تعیین شده، به وبگاه کنگره ارسال شده باشند.
• در مرحله دوم و در صورت پذیرش اولیه موضوع و چکیدۀ مقاله، متن کامل مقاله (خلاصه مبسوط) باید تا تاریخ  ۱۵  شهریور ماه ۱۴۰۰ به وبگاه کنگره ارسال شود. 
توجه: پذیرش نهایی مقاله منوط به دریافت متن کامل (خلاصه مبسوط) و تایید آن است.
توضیحات مربوط به نحوه نگارش متن کامل مقاله (خلاصه مبسوط)، پس از اعلام نتایج داوری چکیدۀ مقاله ها، منتشر خواهد شد.

شرایط پذیرش مقاله
• مقاله باید کاملاً جنبه پژوهشی داشته باشد و اصول کلی نظری، مدل سازی و روش شناسی در آن مراعات شده باشد.
• مقاله باید اصیل بوده و پیش از این به چاپ نرسیده و یا ارایه نشده باشد.
• پذیرش مقاله می تواند منوط به انجام اصلاحات پیشنهادی از جانب داوران باشد.
• مقاله ها با نظر کمیته علمی به صورت سخنرانی یا پوستر ارایه خواهند شد.
• ارزش علمی مقاله های پوستری،  معادل مقاله های ارایه شده به صورت سخنرانی است.
• سقف مجاز ارسال مقاله برای هر فرد به عنوان نویسندۀ اول ۲ مقاله است. نویسندگان اوّلی که بیش از ۲ مقاله به کنگره ارسال نمایند همۀ مقاله‌های ایشان از چرخۀ داوری مقالات حذف خواهد شد.
• انتشار مقاله های پذیرفته شده در کتابچه یا لوح فشردۀ مجموعه مقالات هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران و همچنین دریافت گواهی ارایه مقاله  مشروط به ثبت نام نویسندۀ اول مقاله در کنگره و پرداخت هزینۀ ثبت نام  مطابق با توضیحات مندرج در اطلاعات ثبت نام برای شرکت در کنگره است.

  • همانند روال کنگره های پیشین انجمن روانشناسی ایران، مجموعه مقالات کنگره در لوح فشرده ای به عنوان ویژه نامه دو فصلنامۀ علمی-پژوهشی روانشناسی معاصر منتشر خواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که اگرچه انتشار مقالات به عنوان ویژه نامه در یک مجلۀ علمی-پژوهشی ارزشمندی خاص خود را داراست، با این وجود شایان ذکر است که امتیاز تعلق گرفته به این مقالات برابر با امتیاز انتشار مقاله در مجموعه مقالات کنگره خواهد بود.