1. اطلاعیه شماره 5- تمدید مهلت ارسال مقاله کامل (خلاصه مبسوط)
اطلاعیه شماره 5- تمدید مهلت ارسال مقاله کامل (خلاصه مبسوط)
2. اطلاعیه شماره ۴ - راهنمایی در خصوص نحوه ارسال مقاله کامل، نویسنده مسیول و هزینه ثبت نام
تعدادی از نویسندگان محترم اظهار داشته اند که در ارسال مقاله کامل مشکل داشته اند. در بخش زیر شیوه رفع این مشکل و نکاتی دیگر توضیح داده شده است.
3. اعلام نتایج پذیرش چکیده مقالات و واریز وجه ثبت نام
نتایج داوری چکیده مقالات هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران از طریق ارسال نتیجه به ایمیل نویسندگان مقالات اعلام شد.

نویسندگان محترم مقالاتی که چکیده ارسالی آنها، پذیرش اولیه دریافت کرده است، لطفا به توضیحات زیر توجه نموده و بر اساس آن نسبت به ارسال خلاصه مبسوط مقاله خود اقدام فرمایند. شایان ذکر است که پذیرش نهایی مقاله منوط به دریافت متن خلاصه مبسوط و تایید آن است.
4. تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله تا ۱۵ مرداد
مهلت ارسال چکیده مقاله به هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران تا تاریخ ۱۵ مرداد تمدید شد