راهنما و برنامه‌ هشتمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران (با تاکید بر روان‌شناسی تروما)
1400-08-23
راهنما و برنامه‌ هشتمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران (با تاکید بر روان‌شناسی تروما)

✳️ساختار سازمانی کنگره
✳️زمان‌بندی نشست‌های تخصصی
✳️ راهنمای ارائه مقالات شفاهی
✳️دسترسی به کارگاه‌ها و لینک‌های کنگره

برای دانلود به کانال تلگرامی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف به آدرس https://t.me/sh_counseling/3014 مراجعه فرمائید.