تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله تا ۱۵ مرداد
1400-05-01

پیرو تقاضای علاقمندان به شرکت در کنگره مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ تمپدید شد. بدیهی است این تاریخ به عنوان مجددا تمدید نخواهد شد. از کلیه همکاران، اساتید و دانشجویانی که قصد ارسال چکیده مقاله شان را دارند تقاضا می کنیم تا در اسرع وقت این کار را انجام دهند.

 

با سپاس

 

دبیرخانه الکترونیکی هشتمین کنگره انجمن روانشنتاسی ایران