اعلام نتایج پذیرش چکیده مقالات و واریز وجه ثبت نام
1400-06-02

 

 

 

اطلاعیه شماره ۲

نتایج داوری چکیده مقالات هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران از طریق ارسال نتیجه به ایمیل نویسندگان مقالات اعلام شد.

نویسندگان محترم مقالاتی که چکیده ارسالی آنها، پذیرش اولیه دریافت کرده است، لطفا به توضیحات زیر توجه نموده و بر اساس آن نسبت به ارسال خلاصه مبسوط مقاله خود اقدام فرمایند. شایان ذکر است که پذیرش نهایی مقاله منوط به دریافت متن خلاصه مبسوط و تایید آن است.

1.     صرفا افرادی می‌توانند خلاصه مبسوط مقاله (اصل مقاله) را ارسال نمایند که چکیده مقاله آنها مورد پذیرش اولیه قرار گرفته باشد.

2.     فقط خلاصه مبسوط مقاله‌هایی بررسی خواهند شد که بر اساس راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله، نوشته شده و تا تاریخ ۳۱شهریور ۱۴۰۰به وبگاه کنگره ارسال شده باشند.

3.     مقاله (خلاصه مبسوط) باید کاملاً منطبق با راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله بوده و اصول کلی نظری، مدل سازی و روش شناسی در آن مراعات شده باشد.

4.     مقاله باید اصیل بوده و پیش از این به چاپ نرسیده و یا ارایه نشده باشد.

5.     پذیرش نهایی مقاله می تواند منوط به انجام اصلاحات پیشنهادی از جانب داوران باشد.

6.     مقاله ها با نظر کمیته علمی به صورت سخنرانی یا پوستر ارایه خواهند شد.

7.     ارزش علمی مقاله های پوستری،  معادل مقاله های ارایه شده به صورت سخنرانی است.

8.     همانند روال کنگره های پیشین انجمن روانشناسی ایران، مجموعه مقالات کنگره در لوح فشرده ای به عنوان ویژه نامه دو فصلنامۀ علمی-پژوهشی روانشناسی معاصر منتشر خواهد شد.

9.     لازم به یادآوری است که اگرچه انتشار مقالات به عنوان ویژه نامه در یک مجلۀ علمی-پژوهشی ارزشمندی خاص خود را داراست، با این وجود شایان ذکر است که امتیاز تعلق گرفته به این مقالات برابر با امتیاز انتشار مقاله در مجموعه مقالات کنگره خواهد بود.

10. ضمنا مقالات در ISC، SID و سیویلیکا نمایه خواهد شد. 

11. انتشار مقاله های پذیرفته شده در کتابچه یا لوح فشردۀ مجموعه مقالات هشمین کنگره انجمن روانشناسی ایران و همچنین دریافت گواهی ارایه مقاله (شفاهی و پوستر)، مشروط به ثبت نام نویسندۀ اول مقاله در کنگره و پرداخت هزینۀ ثبت نام  است.

دبیرخانه الکترونیکی هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران