اطلاعیه شماره 5- تمدید مهلت ارسال مقاله کامل (خلاصه مبسوط)
1400-07-01

اطلاعیه شماره 5- تمدید مهلت ارسال مقاله کامل (خلاصه مبسوط)

بدین وسیله به اطلاع همکاران و شرکت کنندگان محترم درهشتمین کنگره انجمن روان شناسی ایران میرساند ، با توجه به درخواست تعداد زیادی از نویسندگان مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقاله کامل (خلاصه مبسوط)  تا تاریخ 1400/07/07 تمدید می گردد.

لازم به ذکر ست این مهلت قابل تمدید نیست لطفا در همین بازه زمانی مقاله (مقالات) خود را ارسال نمایید.