اطلاعیه شماره 12 : ویدئو های نهایی هشتمین کنگره انجمن روان شناسی ایران در آپارات کنگره
1400-11-03

ویدئوهای نهایی هشتمین کنگره انجمن روان شناسی ایران روی کانال آپارات کنگره که از طریق لینک زیر برای عموم قابل مشاهده می باشد :

https://www.aparat.com/Congress8.iranpa