اطلاعیه شماره ۴ - راهنمایی در خصوص نحوه ارسال مقاله کامل، نویسنده مسیول و هزینه ثبت نام


تعدادی از نویسندگان محترم اظهار داشته اند که در ارسال مقاله کامل مشکل داشته اند. در بخش زیر شیوه رفع این مشکل و نکاتی دیگر توضیح داده شده است.


۱- تنها کسانی می توانند در این مرحله نسبت به ارسال « مقاله کامل » اقدام کنند که پیش از این چکیده مقاله شان از طریق دبیرخانه کنگره پذیرفته شده باشد.

۲- برای ورود به حساب کاربری خود تنها و تنها باید از طریق همان ایمیلی وارد شوید که پیش از این چکیده مقاله تان را از آن طریق فرستاده اید. 

۳- به عبارت دیگر اگر با دو ایمیل در سایت کنگره ثبت نام کرده باشید، برای ارسال مقاله کامل فقط از همان ایمیلی که چکیده از آن طریق ارسال شده می توانید مجددا مقاله کامل را ارسال کنید. تعدادی از نویسندگان محترم که در ارسال مقاله کامل مشکل داشته اند و مشکل خود را به دبیرخانه الکترونیکی کنگره گزارش کرده اند معمولا مشکل شان این بوده است که می خواسته اند از ایمیل دیگری به جز آن ایمیل اصلی اقدام به ارسال مقاله کامل کنند.

۴- یکی دیگر از مشکلات گزارش شده به دبیرخانه الکترونیکی کنگره در خصوص ارسال مقاله کامل این بوده است که ممکن است مقاله ای دو یا بیش از دو نفر نویسنده داشته باشد و در این مرحله آن نویسنده ای که پیش از این چکیده مقاله را ارسال کرده است اقدام به ارسال مقاله کامل نکرده و نویسنده دیگر قصد ارسال داشته که موفق نشده است. برای رفع این مشکل باید همان نویسنده ای که چکیده را ارسال کرده است می تواند مجددا مقاله کامل را ارسال کند. به اطلاع می رساند نویسنده ای امکان ارسال مقاله کامل را دارد  که در سایت با علامت ستاره (*) مشخص شده است.

۵- خیلی از دوستان در خصوص نویسنده مسیول مقاله سوال و ابهام دارند. از نظر سایت کنگره کسی که اولین بار ثبت نام کرده و مقاله را از طریق ایمیل خودش ارسال کرده است، نویسنده مسیول شناخته می شود - که با علامت ستاره هم مشخص شده است- اما این بدین معنی نیست که در اصل مقاله هم ایشان نویسنده مسیول باشند. درحقیقت نویسنده مسیول علمی مقاله کسی است که شما به هنگام ارسال مقاله کامل و در فهرست اسامی نویسندگان اعلام می کنید نه ضرورتا کسی که با ایمیل خودش مقاله را ارسال کرده است.

۶- پذیرش نهایی مقاله منوط به ثبت نام و پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه توسط یکی از نویسندگان برای پذیرش مقاله کافی است. هر نفر با یک بار ثبت نام می تواند دو مقاله به تنهایی یا با حضور تعدادی نویسنده دیگر ارسال کند. گواهی پذیرش نهایی مقاله در یک متن و به نام تمامی نویسندگان مقاله صادر می شود، اما اگر سایر نویسندگان علاوه بر گواهی پذیرش مقاله، نیاز به گواهی اختصاصی «شرکت در کنگره» داشته باشند لازم است که جداگانه هزینه ثبت نام را واریز کنند.


دبیرخانه الکترونیکی کنگره