سلامت روان نوجوانان در دوران شیوع ویروس کرونا (Covid-19)
کد مقاله : 1086-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سعید علوی *1، سید محسن میرصانع2
1درپارتمان روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2دپارتمان روانشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب
چکیده مقاله:
بیماری همه‌گیر کووید-19 در سال 2019 از ووهان چین شابع شد. بررسی‌ها نشان داده است که شیوع بیماری‌های واگیر و همه‌گیر ممکن است پیامد‌های منفی روانی متعددی در نوجوانان که گروهی آسیب پذیر هستند ایجاد کند. هدف از مطالعه حاضر، مرور اثرات شیوع بیماری کووید-19 بر نوجوانان بود. به همین منظور پژوهش‌های معتبر بین المللی از سال 2013 تا 2020 جستجو شد. یافته‌های حاصل از پژوهش‌های بررسی شده، حاکی از آن است که استرس پس از سانحه، اضطراب، افسردگی و خشم از پیامد‌های منفی شیوع کووید- 19 هستند و نگرانی‌های مرتبط با کووید-19 مانند فوت بستگان و عدم اطمینان از بهبود، عوامل فشارزایی هستند که نوجوانان را به سوی این اختلالات سوق می‌دهند. مرگ ناگهانی ناشی از کووید-19 از عوامل احتمالی بروز علائم روانپزشکی، تروما و افسردگی مربوط به فقدان و سوگ برای نوجوانان است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش مداخله فوری و آموزش نوجوانان جهت افزایش تاب‌آوری و سازگاری بیشتر ضروری به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به اینکه برخی از جنبه‌های محیط خانواده، شیوه‌های سازگاری والدین احتمالاً بر سلامت روان نوجوانان پس از فاجعه تأثیر می‌گذارد، آموزش خانواده نیز از اولویت‌های مداخله فوری در بحران کووید-19 است.
کلیدواژه ها:
کووید-19، پیامد های روانی، نوجوانان، استرس، اضطراب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است