مسافران زمان
کد مقاله : 1289-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سروش رمضانی راد *
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
چکیده مقاله:
این پژوهش در مترو تهران و در زمینه پاندمی کووید-19 و تروما با ترکیب مسئله روان‌شناسی شهری و رفتار شهروندی انجام شده است. هدف آن بررسی و مطالعه رفتار های احتمالی در نحوه برخورد غریزی برای رهایی از مشکلات پیش آمده در دوران پاندمی کووید-19 می‌باشد.
جامعه هدف این مطالعه در بازه سنی 20 الی 50 سال بوده و در هر دو نوع جنسیت (زن ، مرد) به تعداد 100 نفر انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت میدانی بوده و از اشخاصی که حاضر به شرکت شده اند در حدود 5 دقیقه گفتگو انجام شده است. در این بررسی احتمال 10 درصد خطا وجود دارد (این امکان وجود دارد که افراد در مورد خود، صحبت های غیر واقعی داشته باشند). همچنین این پژوهش به صورت انفرادی در متروی تهران در ساعات 8 الی 22 در تمام روزها (شنبه الی جمعه) و به مدت یک هفته انجام شده است. ابزار استفاده شده در این بررسی گفتگوهای دوستانه کوتاه بوده است.
کلیدواژه ها:
کرونا، تروما، مترو تهران، نشخوار فکری، روان شناسی شهری، پاندمی کووید-19، ptsd
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است