برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1400-06-31
1,100,000 ریال
پس از تاریخ 1400-06-31
1,500,000 ریال
2
تا تاریخ 1400-06-31
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1400-06-31
2,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1400-06-31
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1400-06-31
3,000,000 ریال
روانشناسان و مشاورانی که قصد استفاده از تخفیفات اعضای وابسته یا پیوسته انجمن را دارند می توانند در اسرع وقت نسبت به عضویت در انجمن روانشناسی ایران اقدام کنند
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.