برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 تشخیص بالینی، بخش اصلی درمان اختلال های روانی
1400-09-03 09:00-13:00
فضای مجازی - لینک متعاقبا اعلام می شود 30
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
1 دکتر عبدالله امیدی
2 راهکارهای غنابخشی به فرمولبندی و مداخلات عملی در جلسه‌ی رواندرمانی (با تاکید بر نشانه فرمانش Cyber semiotics)
1400-09-05 09:00-13:00
فضای مجازی - لینک متعاقبا اعلام می شود 30
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
1 دکتر نادر منیرپور
3 زوج درمانی هیجان مدار
1400-09-04 09:00-13:00
فضای مجازی-لینک متعاقبا اعلام می شود 30
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
0 دکتر سمیرا رسولی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.